Gai Đôi Cột Sống, Phẫu Thuật Hay Không?

Gai đôi cột sống là [...]