KẾT QUẢ LÂM SÀNG

THỐNG PHONG HOÀN BÀ GIẰNG

Thực hiện tại:

BỘ MÔN DƯỢC LÝ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

(12/2017)

I. Tác dụng hạ acid uric trong máu và nước tiểu:

– “Thống phong hoàn Bà Giằng liều 1,037 g/kg/ngày và 3,11 g/kg/ngày uống trong 7 ngày liên tục có tác dụng làm giảm acid uric máu trên mô hình gây tăng acid uric máu bằng kali oxonat liều 500 mg/kg”.

– “Thống phong hoàn Bà Giằng liều 1,037 g/kg/ngày và 3,11 g/kg/ngày uống trong 7 ngày liên tục có tác dụng làm giảm acid uric nước tiểu trên mô hình gây tăng acid uric máu bằng kali oxonat liều 500 mg/kg”.

 

Thống phong hoàn Bà Giằng có tác dụng làm giảm acid uric

Tải tài liệu dưới đây để xem thêm “Báo Cáo Nghiên Cứu Tác Dụng Dược Lý Của Thống Phong hoàn Bà Giằng Trên Thực Nghiệm

TÀI LIỆU KẾT QUẢ LÂM SÀNG Về Tác Dụng

II. Độc tính:

“Thuốc thử Thống Phong hoàn Bà Giằng không có biểu hiện độc tính cấp ở liều 150 viên/kg”.

– “Thống Phong hoàn Bà Giằng ở liều gấp 17,36 liều trên người nhưng không có độc tính cấp theo đường uống, trên chuột nhắt”.

Vậy theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc thử Thống Phong hoàn Bà Giằng là thuốc dược liệu có tính an toàn.

Tải tài liệu dưới đây để xem thêm về “Kết Quả Nghiên Cứu Độc Tính Cấp Và Bán Trường Diễn Của Thống Phong Hoàn Bà Giằng Trên Thực Nghiệm”

TÀI LIỆU KẾT QUẢ LÂM SÀNG về độc tính