TRUNG TÂM BÁC SĨ TƯ VẤN

G.Đ TRUNG TÂM

BÁC SĨ PHẠM HƯNG CỦNG

Nguyên Vụ Trưởng Vụ YHCT – Bộ Y Tế
Bác Sĩ Chuyên Khoa 2/ Thầy thuốc ưu tú
Chủ tịch danh dự Hội NC YHCT Quốc Tế Hồng Kông

» LIÊN HỆ TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN
BsCKII. Phạm Hưng Củng

Nguyên Vụ Trường Vụ YHCT – Bộ y Tế
Thầy Thuốc Ưu Tú, Chủ tịch danh dự Hội NC YHCT Quốc Tế Hồng Kông
1800-6036
Trò Chuyện

» NHẬN TƯ VẤN TỪ BÁC SĨ

Bạn có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia giải đáp, hãy hoàn thiện thông tin dưới đây để nhận được tư vấn.